Enzim lipaza


Lipaza - enzim koji katalizira cijepanje glicerida u glicerol i viših masnih kiselina, je sintetiziran u brojnim organima i tkivima razbiti neutralne masti - trigliceridi .. izvor serumu lipaze atsinarnye stanice u gušterači, gdje se sintetizira i pohranjeni u granulama.

Najznačajniji s kliničkog stanovišta je lipaza pankreasa

Pravilo Lipaze: 0,2-1,5 jedinice. (Manje od 150 E / L)

Lipaza - enzim, razgrađuje masti i normalan sadržaj lipaze u krvi nisu velike.

Lipaza uglavnom pohranjena u gušterači.

Lipaze pankreasa


Lipaze pankreasa ulazi u krvotok akutni pankreatitis, kronični pankreatitis egzacerbacije ili u okluzije pankreasa kanala (kamena ili tumora), odnosno sadržaj lipaze u krvi povećava.