Natrij u mokraći


Vrijednosti natrija u urin 130,5-260,0 mg / dan.

Normalno, količina natrija potječe iz urina trebala biti oko 0.345 grama manje, prihodi od hrane.

Natrij izlučivanje Povlačenje ovisi o broju natrija u hrani, tako da  Stopa natrija u urinu mjerena na pravom stabilne krute prehrane koja sadrži oko 2.3 grama natrija (dan).