glikolizirani hemoglobin stopa


Glikolizirani hemoglobin (NbAls) je poseban proizvod interakcije hemoglobina s glukoze u krvi plazme. Brzina njegovog formiranja je veći, veća koncentracija glukoze u krvi, jer je to pokazatelj razine fluktuacije glukoze kroz duže vrijeme.

Normalno sadržaj hemoglobina Glikozilacija


Normalno održavanje Glikozilacija hemoglobina (krvi zdravih ljudi) oko 6%. U bolesnika s dijabetesom, to je 9-12%.

Analiza glikozilacije hemoglobina treba odnositi na standard usvojen u ovom laboratoriju, jer to varira od nekih ovisno o definiciji metoda koristi.

Normalno hemoglobina u krvi